Groen Gas Westkern; Wanneer innovatie gevraagd is.

Wij hoeven u vast niet meer uit te leggen dat de huidige manier van energiewinning uit fossiele brandstoffen eindig is of wel? Willen we aan onze steeds groter wordende energiebehoefte kunnen voldoen, zijn duurzame alternatieven onontbeerlijk. Groen gas is zo’n alternatief.

We zullen middels deze website geïnteresseerden in Groengas Westkern op de hoogte houden. Heeft u ondertussen vragen, dan kunt u contact opnemen via de contactpagina.

“GROEN GAS WESTKERN IS ECHT “CRADLE TO CRADLE”. DUURZAAM,GROEN, HERGEBRUIK, ZONDER KWALITEITSVERLIES MET GESLOTEN KRINGLOOP. ZO BLIJFT DE WERELD IN BEWEGING!”

Voortgang Groen Gas Westkern

Groengas- en Biogasinstallatie Groengas Westkern Beheer

18/07/2019

Belangrijke zaken bij produceren van hernieuwbare gassen:

  • Reststromen uit landbouw gebruiken i.p.v. mais of andere geproduceerde landbouwgewassen (dus geen gewassen uit de foodketen).
  • Eigen regio van energie voorzien. (Dus geen gas uit Rusland)
  • Werkgelegenheid in eigen regio bevorderen.
  • Bevordering Circulaire Economie.

Groengas centrale

19/07/2019

Groengas Westkernbeheer bv (GWB) is een groengascentrale in Kootstertille Friesland. Wij vervangen fossiel aardgas door de productie van hernieuwbare gassen.

Wij produceren groengas:

  • Schone biobrandstof in de vorm van CNG voor auto’s.
  • Reductie CO2 en methaanemissie.
  • Bevordering Circulaire Economie.

Hiernaast ziet u een proces schema van een optimale biogasinstallatie waar alle input wordt verwerkt tot waardevolle producten.

Manufacturing partners